Hỏi đáp nhà mới

Các bạn bò có câu hỏi nào về toàn bộ quá trình bán / chuyển / mua kể từ thông báo ít ỏi ngày hôm qua ! Vì vậy, chúng tôi quyết định một bài đăng FAQ sẽ trả lời nhiều nhất có thể. Ban đầu chúng tôi dự định Continue Reading