Wang Ryung
d.897
Sejo Wang Geon
877 Từ943

Taejo
r.918. ] Wang Mu
912 Từ945

Hyejong
r.943 [945Mạnh949
Jeongjong
r.945 Điện949 3 Wang So
925 Nott975 [1965900] Gwangjong
r.949 Từ975 4 Munwon
Taewang Wang Uk
Daejong
d.969 Hoàng tử
Wang Wyu Wang Uk
Anjong
d.996
In'ae Thái tử
Wonjang Hoàng tử
Heunghwa
? Hoàng tử

Wang Je Gyeongchun-
wongun Wang Ju
955 Từ981

Gyeongjong [19659002] r.975 Từ981 5 Thái tử
Hyohwa Thái tử
Hyodeok Wang Chi
960 Hay997

Seongjong [19459] 19659002] r. 981 Từ997 6 Thái tử
Gyeongjang Wang Sun
992 Chuyện1031

Hyeonjong
r.1009 19659056] Wang Song
980 Mạnh1009

Mokjong
r. 997 Tiết1009 7 Wang Heum
1016
Wang Hyeong
1018 Hóa1046

Jeongjong
r.1034 Thay1046 10 Wang Hwi
1019 Mạnh1083

Munjong
r.1046 Từ1083 11 Hoàng tử
Jeonggan
Wang Chung
Hoàng tử
Geomgyo Wang Bang
Hoàng tử
Aesang Wang Gyeong
Hoàng tử
Nakrang ] Kaesong
? – 1062 Hoàng tử
Chonghye Hoàng tử
Yangheon
? – 1099 Hoàng tử
Buyeo
? ] Kiman
? – 1099 Wang Hun
1047 trừ1083

Sunjong
r. 1083 12 Wang Un
1049
Wang Hui
1054 Công1105

Sukjong
r.1095 xăng1105 15 Uicheon
d.1101 Wang Chim
Hoàng tử
Nakrang
? – 1083 Wang Su
Hoàng tử
Sangan
? – 1095 [1965Dosaeng
? – 1112 Wang Bi
Hoàng tử
Geumgwan
? – 1092 Wang Eum
Hoàng tử
1086
Wang Uk
1084 Từ1097

Heonjong
r.1094 .1095 14 Wang Yun
Hoàng tử
Wang U
1079 điện1122

Yejong
r.1105 Sangdang
? – 1099 Hoàng tử
Wonmyeong
1090-1141 Wang Bo
Hoàng tử
Daebang
? – 1128 [1945Hyo
Hoàng tử
Daewon
1093-1170 Wang Seo
Hoàng tử
Jean
? – 1131 Wang Gyo
Tongui
1097-1119 Wang Hae
1109 Thay1146

Injong
r.1122 [11900] 1127 Tiết1173
Uijong
r.1146 Tiết1170 18 Wang Gyeong
Hoàng tử
Daeryeong
1130 -? Wang Ho
1131 Công1202

Nottjong
r.1170 Ố1197 19 Hoàng tử
Wongyeong
? – 1183
1144 Điện1204

Sinjong
r.1197 Quay1204 20 Wang Ki
Thái tử

Hyoryong
1149 -? Wang O
1152iêu1213

Gangjong [1965900]
Sonsa Honggi Hongchu Honggyu Honggyun Honggak Hongi Wang Yeong
1181. 19659002] r.1204 Điện1211 21
Wang Seo
Hoàng tử
Yangyang Wang Jeol
1192 mật1259

Gojong 1213 Từ1259 23
Wang Ji
Hoàng tử
Changwon
1197-1262 Wang Ui
Hoàng tử
Hoàng tử ? – 1279 Hoàng tử
Wonjeong Hoàng tử
Chungmyeong Wang In Wang Sik
1214 mối1274

] r.1259 Từ1274 24 Wang Chang
1223 -?

Yeongjong
r.1269 Wang
Yeong Wang Geo
1236 Nott1308

Chungnyeol
19659007] 25
Wang Yi
Hoàng tử
Siyang
? – 1266 Wang Jong
Hoàng tử
Sunan Hoàng tử
Ikyang
1248-1344 Wang Hyeon
Hoàng tử
Hanyang Wang Bun
d.1291 Wang Jang
1275 ] Chungseon
r.1308 Điện1313 26 Wang Ja
Hoàng tử
Gangyang
?
Sunhwa
? – 1360 Hyohwigun Wang Man
1294 Chuyện1339

Chungsuk
r.113131313; 27 Wang Gam
Hoàng tử
Gwangreung
? – 1310 Wang Hye
Hoàng tử
Deokheung
1314-1367 Wang Gyun Wang Hui Wang Yeon Wang Jeong
1315, 1313
r.1330 Từ132;
1339 Từ1344 28
Hoàng tử
Yongsan
1325 mật1341

Gongmin
r.1351 Mạnh1374 31 Wang Yo
1345 Nott1394

Gongyang
1392 34 Wang Woo Wang Seok-Gi
1341-1375 Wang Hun
1337 Thay1348

Chungm
r.1344 Điện1348 29 Wang Jeo
1338 Từ1351

Chungjeong
30 Wang U
1365 Điện1389

U
r .1374 Từ1388 32 Wang Seok
Thái tử

Jeongseong
? – 1394 1381 Từ1389

Chang
r.1388 Súng1389 33