Cục Trẻ em nói gì?

© Lao Động Hình ảnh trong bộ phim “Vợ ba”. Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, khi sử dụng trẻ em 13 tuổi diễn những cảnh nóng, không phù hợp ở trong bộ phim “Vợ ba”, cần xem xét hành vi vi phạm về pháp luật lao động. Trao đổi Continue Reading