Pini – Wikipedia

Pini là họ và có thể tham khảo: Anthony Pini (Carlos Antonio Pini; 1902 Mạnh1989), nghệ sĩ cello người Argentina, nghệ sĩ độc tấu, trưởng ban nhạc và nhạc sĩ thính phòng Antonio Pini-Corsi (1858 (?) – 1918), baritone hoạt động ở Ý (1988,), cầu thủ bóng đá người Ý Continue Reading